Navigace

Obsah

Ceník placených služeb platný od 1.5.2018

1. Poplatky

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Roční manipulační poplatek
(držitel ZTP, ZTP/P)
150 Kč
80 Kč
80 Kč
Jednorázová výpůjčka 30 Kč 30 Kč
Ztráta čtenářského průkazu 20 Kč 20 Kč
Obsloužení čtenáře bez průkazu 5 Kč 5 Kč
Poškození čárového kódu 10 Kč 10 Kč
Poškození obalu 5 Kč 5 Kč
Za vyřazené knihy a časopisy 2 Kč 2 Kč
Rezervace knihy 2 Kč 2 Kč
MVS - meziknihovní výpůjční služba (poštovné za zaslání knihy žádající knihovně) *** 50 Kč služba není poskytována
MVS - meziknihovní výpůjční služba (poštovné za vrácení knihy půjčující knihovně) 50 Kč služba není poskytována

2. Placené služby

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Tisk na tiskárnách
- černobílý tisk (1 strana)

3 Kč
Kopírování
- jednostranná kopie (volný list A4)
- jednostranná kopie (volný list A3)
- oboustranná kopie (volný list A4)
- oboustranná kopie (volný list A3)

2 Kč
3 Kč
3 Kč
5 Kč

3. Upomínky a náhrady

Za každých 30 dní po uplynutí výpůjční lhůty - 3,- Kč za knihu. Náklady za odeslání upomínek tvoří částka na poštovné a další výdaje. Mění se v souvislosti s růstem cen poštovného. 

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
1. upomínka - neodesílá se
(po uplynutí 30 dnů a více)
3 Kč za knihu/časopis 3 Kč za knihu/časopis
2. upomínka
(70. den a více od výpůjčky)
6 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
6 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
3. upomínka
(105. den a více od výpůjčky)
9 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
9 Kč /dokument
+ 15 Kč náklady
Náhrada za knihovnické zpracování dokumentu

- knihy (pošk. nebo ztráta)


- časopisu (pošk. nebo ztráta)40 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu

20 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu40 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu

20 Kč + 10 Kč náhrada čár.kódu

Pozn.: Náhrada za poškození, zničení - dle knihovního řádu o způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Výjimky z knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

*** Fakturace příslušné knihovně 1x za rok

Tento ceník je nedílnou přílohou knihovního řádu Městské knihovny Heřmanův Městec.
Ceník byl schválen Radou města dne 24.4.2018 usnesením č. R/2018/148.

Ruší se ceník, schválený Radou města dne 8.3.2010 usnesením č. 57/2010.

Výše uvedené ceny platí od 1.5.2018