Navigace

Obsah

Virtuální UNIVERZITA 3.VĚKU v Heřmanově Městci

Garant: Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

Kontaktní osoba: Josef Kozel, starosta města

 


 

Univerzita 3.věku v Heřmanově Městci je určena seniorům, kteří mají zájem nejen o nevšední formu vzdělávání, ale také o komunitní život plný nových přátel a kontaktů ve věku svých vrstevníků.

Studium probíhá vždy v předem vypsaných semestrech a to v podobě LETNÍHO (únor-květen) a ZIMNÍHO (říjen-prosinec) semestru. Studijní téma si vybírají sami studenti, kteří se musí skupinově shodnout. Samotné přednášky se uskutečňují vždy 1x za 14 dní v Jednacím sále MěÚ v Heřmanově Městci.

Pro bližší informace kontaktujte přímo starostu města, případně využijte osobního setkání v projektu OTEVŘENÁ KANCELÁŘ, kde získáte maximum informací.
 

ZIMNÍ SEMESTR 2021

Detailní informace k vypsaným studijním tématům najdete na serveru univerzity E-SENIOR.
 

 1. TUTOR = pověřená osoba, ktere vede studium VU3V v Heřmanově Městci:
  Josef Kozel, starosta města
  e-mail: josef.kozel@mesto-hm.cz
   
 2. STUDIJNÍ TÉMATA:
  - Pozoruhodný svět hub (vždy v 9:00 v sále MěÚ)
  - Včelařský rok (vždy 10:30 v sále MěÚ)
   
 3. Forma přihlášení na konkrétní téma:
  stávající studentzašle do 4.10. - 12:00 e-mail tutorovi, které téma bude studovat, či obě, či zda žádné
  nováček ve studiu = zašle a-mail tutorovi a obdrží e-mail s formulářem, který předá tutorovi nejpozději 8.10., tedy může se rozhodnout až po shlédnutí prvních přednášek obou témat
   
 4. Platba:
  300 Kč/téma/celý semestr
  platba se provede převodem na bankovní účet města 19-1626531/0100, nutno uvést variabilní symbol 3099do poznámky vaše příjmení a jméno
   
 5. Forma studia:
  bude upřesněna s ohledem na protiepidemiologická opatření - minulý semestr probíhal tak, že každý studující si mohl zvolit zda chce či nechce studovat z domova či se účastnit přednášek, nebyla povinnost navštěvovat společné přednášky, je tedy na každém volba jak chce studovat
  platí však nezbytnost mít splněn po každé přednášce malý test a na konci studia splnit i test závěrečný
   

HARMONOGRAM STUDIA

 

DOSUD STUDOVANÁ TÉMATA