Navigace

Obsah

Vítání občánků

Vážení a milí rodiče,

téměř po roční odmlce město Heřmanův Městec plánuje uspořádat další vítání  občánků našeho města, a to v  sobotu 25. září 2021 v místní synagoze (děti narozené od září 2020 a s trvalým pobytem v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).

Budete-li mít zájem se s Vaším děťátkem této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její předání do kanceláře matriky (osobně, poštou,  na podatelnu, vhozením do schránky důvěry umístěné na nové budově MěÚ - ul. Havlíčkova 801, e-mailem) nejpozději do středy 8. září 2021.  

Pozvánky s upřesněním času budou zaslány cca 10 dnů před konáním akce.

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete. Tuto  slavnostní akci mohou rodiny spojit také s návštěvou „Heřmanoměsteckých slavností“, které se budou ve stejný den konat.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se setkání.                                                                
V. Dlouhá a Denisa Lindnerová, odd. matriky a evidence obyvatel

Přihlášku na VO lze vyzvednout v kanceláři matriky nebo stáhnout zde.
tel.: 464 603 518, e-mail: vladimira.dlouha@mesto-hm.cz                

 

Fotografie z vítání občánků 25. září 2021 jsou k převzetí v kanceláři matriky.