Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ - POZASTAVENÍ DISTRIBUCE NÁDOB, QR KÓDŮ A ODPADOVÝCH KARET

Vydávání nádob na tříděný odpad, QR kódů a odpadových karet je z důvodu vyhlášení nouzového stavu nyní pozastaveno. O pokračování vydávání budeme informovat.

Vzhledem k této situaci budou od dubna i nadále sváženy popelnice, které nejsou opatřeny QR kódem.

 

Harmonogram svozů odpadu pro rok 2021

Město Heřmanův Městec je pro účely svozu komunálního odpadu rozděleno do tří částí:

Frekvence svozů

Od rodinných domů je odpad svážen v těchto intervalech:

pozn.: Frekvence svozu papíru, plastu a bioodpadu bude po vyhodnocení prvních měsíců upravena tak, aby odpovídala skutečné potřebě svozů.

Směsný odpad na sídlištích, u bytových domů a ve sběrných hnízdech bude nadále svážen 1x týdně.

Kalendář svozů

Ke stažení

Levá část HM

Pravá část HM + Konopáč

Chotěnice, Radlín, Nová Doubrava, Nový Dvůr