Navigace

Obsah

Kontrolní výbor

Zápis z kontroly Kontrolního výboru ZM - Kontrola dokumentů hospodářské i právní povahy Mateřské školy Jonášova Heřmanův Městec

Zápis z kontroly Kontrolního výboru ZM - Kontrola dokumentů hospodářské i právní povahy - SPOKUL HM,p.o.

Zápis z kontroly Kontrolního výboru ZM - Dodržování obecně závazných právních předpisů při vydávání a evidenci vlastních předpisů Městem Heřmanův Městec

Zápis z kontroly Kontrolního výboru ZM - dodržování Pravidel pro přidělování bytu ve vlastnictví Města Heřmanův Městec - říjen 2019

Zápis z kontroly Kontrolního výboru ZM - Kontrola dokumentů hospodářské i právní povahy - Speciální základní škola Heřmanův Městec

Zápis z kontroly Kontrolního výboru ZM - Kontrola dokumentů hospodářské i právní povahy - Základní umělecká škola Heřmanův Městec

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM - červen až prosinec 2019

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM - květen 2019

Zápis z kontroly veřejných zakázek - duben 2019

Zápis z kontroly používání kamer monitorujících veřejný prostor - duben 2019

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM - září až listopad 2020

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM - červen až srpen 2020

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM - březen až květen 2020

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZM - únor 2020

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru ZM - leden a únor 2020

Zápis z jednání Kontrolního výboru - prosinec 2019

Zápis o provedené kontrole - Kontrola vyřizování stížností - Nevhodné parkování na zeleni v ulici U bažantnice

Zápis o provedené kontrole - Kontrola vyřizování stížností - Nevhodný přístup pedagogů ZUŠ Heřmanův Městec při vystoupení v Třemošnici

Zápis o provedené kontrole - plnění usnesení rady a zastupitelstva Města Heřmanův Městec za období říjen 2017 - duben 2018

Zápis z jednání Kontrolního výboru č. 01/2018 - 27.2.2018

Stránka