Navigace

Obsah

Finanční výbor

Zápis z jednání Finančního výboru 02/2019 - 28.02.2019

Zápis z jednání Finančního výboru 01/2019 - 15.01.2019

Zpráva z kontroly Finančního výboru ZM - Dotace čerpané v průběhu roku 2017

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Zpráva z kontroly hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací - Mateřská škola Jiráskova

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola zveřejňování dokumentů na úřední desce

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola smluvních vztahů - Smlouva o dílo na údržbu a opravy veř.osvětlení v H.M.

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola vybrané investiční akce

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola smluvních vztahů - Pronájmy městských bytů

Zápis z jednání Finančního výboru 02/2018 - 22.05.2018

Zápis z kontroly FN - Kontrola pronájmu majetku města - Kontrola smluvních vztahů SPOKUL HM

Zápis z jednání Finančního výboru 01/2018 - 13.02.2018

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Kontrola evidence spisové služby

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Dotace pro rok 2016 – část II.

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Kontrola směrnic a pravidel – rok 2017

Zpráva z kontroly hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací - MŠ Jonášova

Zápis z jednání Finančního výboru 05/2017 - 28.11.2017

Zápis z kontroly FV - Kontrola smluvních vztahů 23 – 25. 10. 2017

Zápis z jednání Finančního výboru 04/2017 - 12.9.2017

Zápis z kontroly vybraných investičních akcí - Workoutové hřiště v Bažantnici a Multifunkční hřiště v Konopáči

Zápis z kontroly evidence smluv na městském úřadě

Stránka