Navigace

Obsah

Rada města

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Radu města Heřmanův Městec tvoří starosta, místostarosta a pět neuvolněních radních. Jmenný seznam radních zvolených pro volební období 2018 - 2022 najdete níže.

Rada města je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti obce. Radě města nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti (výkon státní správy) s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Ztratí-li člen zastupitelstva města svůj mandát, přestává být i členem rady města. 

Rada města se schází podle potřeby, zpravidla dvakrát měsíčně ve středu. Jednání rady jsou neveřejná. Usnáší se většinou hlasů všech svých členů. Při výkonu samostatné působnosti odpovídá rada zastupitelstvu města, při výkonu přenesené působnosti je podřízena krajskému úřadu. Pravomoce rady města jsou vymezeny zákonem o obcích č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Osoby

JménoFunkceTelefon
Kozel Josef
Živé město HM
starosta města464 603 500
Plavec Tomáš, JUDr.
KDU-ČSL
místostarosta města464 603 503
Ryčl Zdeněk
Živé město HM
místostarosta města464 603 524
Bareš Jan
Živé město HM
radní
Dostál Ondřej
Živé město HM
radní
Sedláčková Zdenka, Ing.
KDU-ČSL
radní
Ulrichová Lenka, Ing.
KDU-ČSL
radní

Jednací řád Rady města Datum vložení: 30.04.2015

Podřízené organizační složky