Navigace

Obsah

Samospráva města

Město Heřmanův Městec je v souladu s Ústavou ČR a zákonem č. 128/2000 Sb.,o obcích, územním samosprávným společenstvím občanů tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město Heřmanův Městec má postavení právnické osoby.

Poslední volby do obecního zastupitelstva se konaly 5. - 6. 10. 2018.  Zastupitelstvo města Heřmanův Městec se skládá z 21 členů, které tvoří 7 zástupců spolku Živé město Heřmanův Městec, 5 zástupců Patriotů Heřmanova Městce, 5 zástupců KDU-ČSL a 4 zástupců sdružení Heřmani.

Starostou města byl zvolen Josef Kozel, který předsedá Radě města Heřmanův Městec tvořené 7 členy.

Představitelé města

Zastupitelstvo města

Rada města