Navigace

Obsah

Rybářské lístky

Poplatek za vydání rybářského lístku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – Položka 14

Vydání rybářského lístku s platností:

Osobám mladším 15 let, žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž je stanoven poplatek:

Formuláře