Navigace

Obsah

Poplatek ze psů

Obecné informace:

Místní poplatek ze psů byl v Heřmanově Městci zaveden dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 1/2016, o místním poplatku ze psů stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je:

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Heřmanův Městec a jeho místních částí.

Roční sazba poplatku:

a) v rodinném domě

b) v ostatních domech 

Pro poplatníka, který je starší 65 let, činí sazba poplatku: 

a) v rodinném domě 

b) v ostatních domech 

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

Osvobození od poplatku:

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100,- Kč

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem adela.andrlova@mesto-hm.cz.

Formuláře k poplatku: