Navigace

Obsah

Poplatek za komunální odpad

Obecné informace

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „komunální odpad“) byl zaveden v Heřmanově Městci dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 5/2018, o místním poplatku za komunální odpad stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je fyzická osoba:

Roční sazba poplatku:

660,- Kč/poplatník

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

Osvobození od poplatku dle vyhlášky, které je poplatník povinen oznámit, popř. doložit:

 

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100,- Kč.

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem helena.ticha@mesto-hm.cz.

Informace týkající se odvozu, třídění odpadů nebo odpadových nádob vám poskytne úsek odpadového hospodářství, telefon: 464 603 506 nebo e-mailem katerina.florianova@mesto-hm.cz.

Formuláře k poplatku: