Navigace

Obsah

Městský hřbitov

Ceník poskytovaných služeb a pronájem hřbitovních míst na veřejném pohřebišti v Heřmanově Městci platný od 1.1. 2016

1. Úhrada za pronájem hrobového místa

(Pozn. službami se rozumí: správa a údržba pohřebiště vč. komunikací a okolní zeleně v areálu pohřebiště, zajišťování vrátní služby, zajišťování likvidace odpadu a odběru vody)

2. Úhrada za poskytované služby