Navigace

Obsah

Cenová mapa pozemků
v majetku města pro jediného zájemce

Schválená v Zastupitelstvu města usnesením č. Z/2020/013 ze dne 15.4.2020

  základní cena Kč/m2 bytová výstavba* rekreace zahrada

zóna I.

náměstí Míru
Masarykovo náměstí
ulice 5.května
ulice Čáslavská
ul. Havlíčkova po křižovatku

jednotná cena 485,-
  koeficient
1.00 1.15 0.80

zóna II.

ostatní lokality: Heřmanův Městec a Konopáč 281,- Kč 281,- Kč 321,- Kč 223,- Kč

zóna III.

Chotěnice, Radlín, Doubrava, Nový Dvůr 149,- Kč 149,- Kč 171,- Kč 118,- Kč

Poznámka: Cenová mapa se může zvýšit každým rokem o míru inflace z roku předchozího.

* U pozemků určených k bytové výstavbě se připočítává 21 % DPH.