Navigace

Obsah

Urbanisticko architektonická koncepce města Heřmanův Městec

A - Průzkumy a analýzy (PDF - 16,7 MB)

A1 - Region / krajina / město (PDF - 8,4 MB)
A2 - Historie a vývoj města (PDF - 115 MB)
A3 - Urbanistická rešerše (PDF - 72,6 MB)
A4 - Pasportizace mobiliáře (PDF - 187 MB)
A4b - Sběrná místa tříděného odpadu (PDF - 31,8 MB)
A5 - Problémové výkresy (PDF - 6,3 MB)
A6 - Doporučení a inspirace (PDF - 44,1 MB)