Navigace

Obsah

Hlášení poruch veřejného osvětlení a rozhlasu

V případě zjištění poruchy veřejného osvětlení nebo rozhlasu můžete pro nahlášení závady využít níže uvedený formulář nebo tyto kontakty na MěÚ Heřmanův Městec, správu majetku:
telefon - 464 603 510-512
e-mail - milos.jozak@mesto-hm.cz, petr.novak@mesto-hm.cz
Pro snadnější vyhledání poruchy prosíme o sdělení lokality (ulice, číslo popisné, číslo hlásiče rozhlasu), druhu závady (osvětlení nesvítí, bliká, špatné časy spínání, rozhlas není slyšet vůbec nebo je nesrozumitelný, apod.) a rozsahu (jedno světlo nebo hlásič, celá ulice).

Hlášení poruch

(5 MB max.)
(5 MB max.)