Navigace

Obsah

Informace ke stavebním úpravám silnice I/17

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice v současnosti provádí realizaci stavby "I/17 Heřmanův Městec, úprava protismykových vlastností před vybranými přechody pro chodce OŽK". Hlavním cílem akce je zvýšení protismykových vlastností vozovky v bezprostřední blízkosti přechodů pro chodce na průtahu silnice I/17 městem Heřmanův Městec v ulici náměstí Míru a ulici Čáslavská. Stavebním záměrem je tedy zvýšit bezpečnost silničního provozu.

V rámci stavby bude provedena obnova stávající obrusné vrstvy vozovky a vodorovného značení vozovky I/17. Stávající živičný kryt bude vyfrézován v tloušťce 50 mm. Na vyfrézovaný očištěný povrch budou položeny asfaltová vrstva (ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm). Před vybranými přechody pro chodce bude provedena bezpečnostní protismyková úprava (tzv. rocbinda) o tl. 3-5 mm.

V souvislosti s realizací dojde v době pokládky asfaltových vrstev k částečným uzavírkám na vozovce I/17.

V případě, že harmonogram prací nebude narušen technologickými důvody, například vlivem počasí, první fáze pokládky nového povrchu proběhne ve dnech 18. a 19. září. V tomto termínu bude uzavřený vjezd do/výjezd z ulice Barákova. Objízdná trasa povede ulicemi Podél Dráhy a Foretova. Dále bude uzavřený výjezd na parkoviště v jižní části náměstí Míru. Detailní mapku s vyznačením uzavírek a objízdné trasy si můžete prohlédnout níže nebo stáhnout ZDE ve formátu PDF.

I/17

Aktualizace - 21.9.2017:

Informace ŘSD k další fázi stavby - bezpečné přechody I/17:

Pokud nenastane komplikace díky nenadálé změně klimatických podmínek, bude v pondělí a úterý 25.-26.září uzavřen výjezd Pokorného ulicí na náměstí Míru. Objízdná trasa je svedena ulicí Barákova obousměrným provozem již od křižovatky s ulicí Veselou.

Děkujeme všem za trpělivost při realizaci stavby. Jakmile to technologie umožní bude standardní provoz ulicí Pokorného opětovně obnoven.

I/17 - fáze 2

Aktualizace - 27.9.2017:

Ředitelství silnic a dálnic informuje o dalším průběhu stavby na hlavním průtahu městem.
 
Ve dnech 29. a 30. září bude dle informace zhotovitele probíhat pokládka asfaltového krytu v úseku od křižovatky s ulicí Sokolskou po vjezd do náměstí. V tomto období nebude možný výjezd na silnici I/17 z ulice Sokolská a z parkoviště v severozápadní části náměstí.
 
Děkujeme všem za trpělivost při realizaci stavby. Jakmile to situace umožní, bude standardní provoz obnoven.

I/17

Aktuální informace o dalším průběhu prací a dalších uzavírkách budeme průběžně doplňovat na tuto stránku.