Navigace

Obsah

Formuláře města

Nové webové stránky města jsou v provozu od 5.5.2015 - archiv formulářů obsahuje všechny dokumenty od roku 1996, kdy začaly být elektronicky evidovány. Rozsáhlým převodem dat došlo k optimalizaci kategorií - nemůžete-li některý z dokumentů nalézt obraťte se na Sekretariát MěÚ.

Jednotlivé formuláře budou postupně aktualizovány a doplněny přímo pod odbory a oddělení města, které je přijímají - vyhledávejte tedy primárně u jednotlivých oddělení.

Dotace a granty

  • MÍSTNÍ SPOLKY A NEZISKOVÉ ORGANIZACE - žádosti a metodika ⇒ ZDE
    Životní situace - použití formuláře:
  • POŘADATEL VEŘEJNÉ AKCE - oznámení veřejné akce ⇒ PODATELNA
  • OBČAN - hlášení adresy pro doručování ⇒ MATRIKA, EVIDENCE OBYVATEL
  • BYDLENÍ - městské byty, domovy s pečovatelskou službou  ⇒ SOCIÁLNÍ ODBOR 
  • PEČOVATELSKÁ SLUŽBA - sociální služby ⇒ SOCIÁLNÍ ODBOR 
  • STAVEBNÍ ÚŘAD - stavební a silniční úřad, kácení dřevin mimo les ⇒ STAVEBNÍ ÚŘAD

Stránka

  • 1