Navigace

Obsah

Společnost přátel Železných hor, z.s.

Sídlo:
náměstí Míru 288
538 03  Heřmanův Městec

Předseda:
Ing. Hana Böhmová DiS
tel.: +420 728 079 978

Jednatel:
RNDr. František Bárta
tel.: +420 602 225 749

Hospodář:
Jiří Virt

Kontaktní e-mail:
hafr2@seznam.cz, zelhora@seznam.cz, jirvi@volny.cz

O společnosti

Společnost přátel Železných hor je sdružení lidí, které spojuje více než dvacetiletá výzkumná, propagační a výchovná činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny zejména Železných hor. V oblasti environmentální výchovy, která se zabývá základními pojmy a znalostmi, porozuměním a komplexními vztahy v životním prostředí, můžeme hovořit o stěžejním přínosu praktického terénního poznávání přírodnin a vztahů mezi organismy a prostředím především pro naši mladší generaci, pro děti školou povinné, kterým věnují členové Společnosti zejména jarní období.
Na území Železných hor aktivně nepůsobí jiné sdružení podobného zaměření a hlavně s takovými výsledky (sborníky, publikace, mapy, přednášková činnost, tematické exkurze) jako je Společnost přátel Železných hor. Jednotlivé aktivity tohoto občanského sdružení a to jak odborné, tak popularizační, zohledňují a podporují hospodářské a sociální aspekty regionu.

Společnost je členem MAS (Místní akční skupiny) Železnohorský region.

Společnost se podílela na vzniku národního geoparku Železné hory v r. 2012 a to realizací projektu podpořeného Revolvingovým fondem MŽP. Výsledkem projektu bylo vymapování 100 geologických lokalit a příprava na vyhlášení národního geoparku. V současné době probíhá úzká spolupráce s jeho managementem při naplňování společných cílů, které jsou zároveň plněním vlastních cílů v duchu schválených stanov. Někteří členové jsou certifikovanými geoprůvodci po Železných horách.

Plán kulturních akcí SPŽH v roce 2015, 2016

Datum a čas:

Místo konání:

Název akce:

Středa 21.10.2015
v 18:00

Multifunkční centrum

Přednáška: Okrasné dřeviny našich zahrad a parků

Středa 18.11.2015
v 18:00

Multifunkční centrum

Přednáška: Pohled do Vulkánovy dílny

Středa 9.12.2015
v 18:00

Multifunkční centrum

Přednáška: Tokajské dobrodružství

Středa 20. 1. 2016
v 18:00

Multifunkční centrum

Přednáška: Letouni Pardubicka

Středa 17.2.2016
v 18:00

Multifunkční centrum

Přednáška: Mýty našich předků

Středa 16.3.2016
v 18:00

Multifunkční centrum

Přednáška: Velikonoční svátky o století zpátky