Obsah

Rozsvícení vánočního stromu v Heřmanově Městci

se uskuteční první adventní neděli 29. listopadu 2020  

 

Součástí rozsvícení budou, jako každoročně, i vánoční trhy. Zájemci o stánkové místo se mohou hlásit od 14. 10. 2020, a to buď elektronicky na adrese infocentrum@mesto-hm.cz nebo prostřednictvím portálu webtrziste.cz.

V přihlášce je nutné uvést iniciály prodejce, kontakt, rozměry stánku, potřeba elektrické energie a její výše a druh nabízeného zboží (upřednostňujeme vánoční zboží a motivy, NE CUKROVÁ VATA, BLIKACÍ ROHY APOD.)

 Za jedno stánkové místo vybírána kauce ve výši 500 Kč, ze které bude v případě účasti na místě vrácena prodejcům částka 290 Kč. Rozdíl částka 210,- je úhrada za jedno stánkové místo. Počet stánkových míst je omezen. 

Vybraní účastníci budou písemně vyrozuměni o stánkovém místě, způsobu platby a dalších podrobnostech týkajících se akce.

Příjezd a instalace stánku je možná od 8.00 do 9.30, v této době je prodejcům garantováno přidělené stánkové místo. Po zahájení trhů v 10.00 hodin nebude již vjezd na trhy umožněn. Vlastní rozsvícení proběhne tradičně v 17 hodin.

!!! POŘADATEL MÁ PRÁVO VÝBĚRU STÁNKOVÝCH PRODEJCŮ !!!

!!! Upozorňujeme, že s přihlédnutím k epidemiologické situaci z důvodu nemoci

 Covid – 19 a nařízením vlády může bohužel dojít ke zrušení uvedené akce !!!