Obsah

Rozsvícení vánočního stromu v Heřmanově Městci

se uskuteční první adventní

neděli 1. prosince 2019

 

Součástí rozsvícení budou, jako každoročně, i vánoční trhy. Zájemci o stánkové místo se mohou hlásit od 9. 10. 2019, a to buď elektronicky na adrese infocentrum@mesto-hm.cz nebo prostřednictvím portálu webtrziste.cz.

V přihlášce je nutné uvést iniciály prodejce, kontakt, rozměry stánku, potřeba elektrické energie a její výše a druh nabízeného zboží (upřednostňujeme vánoční zboží a motivy, NE CUKROVÁ VATA, BLIKACÍ ROHY APOD.)

Za stánkové místo je vybírána kauce ve výši 500 Kč, ze které bude
v případě účasti na místě vrácena prodejcům částka 400 Kč.
Rozdíl bude použit na náklady vzniklé s provozem stánku.
Počet stánkových míst je omezen.

Vybraní účastníci budou písemně vyrozuměni o stánkovém místě, způsobu platby a dalších podrobnostech týkajících se akce.

Příjezd a instalace stánku je možná od 8.00 do 9.30, v této době je prodejcům garantováno přidělené stánkové místo. Po zahájení trhů v 10.00 hodin nebude již vjezd na trhy umožněn.

!!! POŘADATEL MÁ PRÁVO VÝBĚRU STÁNKOVÝCH PRODEJCŮ !!!