Navigace

Obsah

Vítání občánků

Vážení a milí rodiče nově narozených dětí,

město Heřmanův Městec Vám srdečně blahopřeje k narození Vašeho děťátka a dovoluje si Vás tímto pozvat na vítání nových občánků našeho města, které se uskuteční v sobotu 14. dubna 2018 v Obřadní síni Staré radnice (děti narozené od září 2017 a s trvalým pobytem v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).

Budete-li mít zájem se s Vaším děťátkem této malé slavnosti zúčastnit, prosíme  o vyplnění přiloženého formuláře a jeho předání na matriku nejpozději do pátku 23. března 2018 (osobně, poštou, na podatelnu, vhozením do schránky důvěry umístěné na nové budově MěÚ - ul. Havlíčkova 801)

Pozvánky s upřesněním času budou zaslány následně.

Z tohoto slavnostního dne bychom rádi zveřejnili fotografie našich dětí (výloha v obchodu „Heřmánek“), malé oznámení v měsíčním zpravodaji „Leknín“,
příp. umístění společné fotografie či natáčení Leknín.TV na webových stránkách města, k čemuž potřebujeme právě Váš souhlas.

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete.

Děkujeme a těšíme se setkání.

                                                                 

 

Za MěÚ Vladimíra Dlouhá, matrikářka

tel.: 469 464 518, e-mail: matrika@mesto-hm.cz