Navigace

Obsah

Vítání občánků

Vážení a milí rodiče nově narozených dětí,
Město Heřmanův Městec Vám srdečně blahopřeje k narození Vašeho děťátka a dovoluje si Vás tímto pozvat na vítání nových občánků našeho města, které plánuje uskutečnit v sobotu 10. října 2020 v Obřadní síni Staré radnice (děti narozené v roce 2020 a s trvalým pobytem v Heřmanově Městci a jeho místní části Chotěnice, Konopáč a Radlín).

Budete-li mít zájem se s Vaším děťátkem této slavnosti zúčastnit, prosíme o vyplnění přihlášky a její předání do kanceláře matriky (osobně, poštou, na podatelnu, vhozením do schránky důvěry umístěné na nové budově MěÚ - ul. Havlíčkova 801) nejpozději do středy 23. září 2020.  Pozvánky budou zaslány cca 10 dnů před konáním akce.

Budeme velice rádi, když naše pozvání přijmete.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se setkání.

Vladimíra Dlouhá

tel.: 464 603 518, e-mail: vladimira.dlouha@mesto-hm.cz