Navigace

Obsah

Sběrný dvůr V Lukách

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Úřední hodiny

úterý15:00 - 17:00
čtvrtek15:00 - 17:00
pátek15:00 - 17:00
sobota8:00 - 11:00

Hlavní adresa

V Lukách 963
538 03 Heřmanův Městec

Charakteristika

Sběrný dvůr města Heřmanův Městec je na na základě smlouvy provozován pd 1. 7. 2010 společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství, číslo jednací KrÚ 48583/2010/OŽP/KM, ze dne 25. 6. 2010. Smlouvaje platná do 30. 6. 2015.
 

Areál sběrného dvora se rozkládá na katastrálním území Heřmanova Městce - lokalita V Lukách, využití pozemku k nakládání sodpady je v souladu se schváleným územním plánem.
 

Ve sběrném dvoře je možné odevzdat odpady uvedené v seznamu odpadů (dle Katalogu odpadů - vyhlášky č. 381/2001 Sb., v platném znění), se kterými je nakládáno. Seznam odpadů je součástí Provozního řádu zařízení.
 

Firma provozující sběrný dvůr pro město zajišťuje:
 • provoz sběrného dvora, včetně obsluhy
 • převzetí odpadů kategorie N a O od občanů s trvalým pobytem ve městě a jeho místních částech
 • shromažďování odpadů kategorie N v nádobách k tomu určených
 • shromažďování odpadů kategorie O v nádobách k tomu určených
 • likvidaci shromážděných odpadů kategorie N u oprávněných osob
 • likvidaci shromážděných odpadů kategorie O u oprávněných osob
 • shromažďování elektrozařízení ve zpětném odběru a administrativu s tím spojenou
 • odvoz elektrozařízení ve zpětném odběru
 • vedení průběžné evidence odpadů, vedení provozního deníku sběrného dvora
 • vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady
 • dopravu
   

Odložení odpad do sběrného dvora v Heřmanově Městci je pro občany s trvalým pobytem na území města ZDARMA. Možnost odložit odpad bez poplatku trvá do 30. 11. 2014. Sběrný dvůr byl rekonstruován z dotací Evropské unie. Dle této smlouvy nelze rekonstruovaný prostor do uvedeného data komerčně využívat. I přes vypršení termínu udržitelnosti nebylo dosud stanoveno žádné zpoplatnění.
 

Od roku 2007 do 30. 6. 2010 byl provoz sběrného dvora ve městě zajišťován firmou Technické služby Hlinsko, s.r.o. V tomto období byl přijímán odpad do sběrného dvora také pouze od fyzických osob s trvalým pobytem ve městě a jeho místních částech, jak stanovil provozní řád. Do 30. 6. 2010 platil ceník za odložení vymezených druhů odpadů. V současné době, i před 1. 7. 2010, dotovalo provoz sběrného dvora město ze svého rozpočtu.