Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ - POZASTAVENÍ DISTRIBUCE NÁDOB, QR KÓDŮ A ODPADOVÝCH KARET

Vydávání nádob na tříděný odpad, QR kódů a odpadových karet je z důvodu vyhlášení nouzového stavu nyní pozastaveno. O pokračování vydávání budeme informovat.

Vzhledem k této situaci budou od dubna i nadále sváženy popelnice, které nejsou opatřeny QR kódem.

 

Změny ve svozu odpadu

S ohledem na plánované změny a zahájení svozu tříděného odpadu je jednou z nevyhnutelných novinek i změna v harmonogramu svozu.

Harmonogram svozu

Společnost AVE CZ v současnosti připravila nový harmonogram svozu odpadu. Změny zahrnují snížení četnosti svozu směsného odpadu od rodinných domů na 1 svoz za 2 týdny a zavedení svozu tříděného odpadu 1x za 4 týdny. Bližší informace najdete na stránce Harmonogram svozu.

Frekvence svozů na sídlištích a u bytových domů zůstává nezměněna.