Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ - POZASTAVENÍ DISTRIBUCE NÁDOB, QR KÓDŮ A ODPADOVÝCH KARET

Vydávání nádob na tříděný odpad, QR kódů a odpadových karet je z důvodu vyhlášení nouzového stavu nyní pozastaveno. O pokračování vydávání budeme informovat.

Vzhledem k této situaci budou od dubna i nadále sváženy popelnice, které nejsou opatřeny QR kódem.

 

Kompostéry a nádoby na tříděný odpad

Město Heřmanův Městec využilo příležitosti dosáhnout na dotace na kompostéry a nádoby na tříděný odpad. Na této stránce najdete podstatné informace k tomuto tématu.

Aktuálně - vydávání kompostérů a nádob na tříděný odpad

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu bylo vydávání kompostérů a nádob na tříděný odpad pozastaveno. O pokračování budeme informovat.

Proč to mám chtít?

Podpora domácího kompostováníOdpadu produkujeme stále větší a větší množství a jedním ze způsobů, jak zmenšit dopady na životní prostředí, je jeho třídění. Tomu už se velká část obyvatel věnuje, ale kontejnery na tříděný odpad ve městě svojí kapacitou nedostačují a hledání volného kontejneru není příjemná záležitost, která by k třídění motivovala. Domácnosti díky této akci dostanou možnost třídit přímo doma a tříděný odpad bude pravidelně svážen přímo od domu, což výrazně zvýší komfort. Domácnosti, které budou pečlivě odpad třídit, mohou být v budoucnu odměněny například slevou na poplatku za odpad.

Domácí kompostování je věc, která jistě není mnoha majitelům zahrádek cizí. Díky této akci mohou zájemci získat kompostér zcela zdarma.

Mám na to nárok?

Nárok na sadu nádob na tříděný odpad a kompostér mají domácnosti z Heřmanova Městce a jeho místních částí. Nádoby budou přednostně vydávány k rodinným domům, sídliště a bytové domy budou řešeny následně. V případě kompostérů pak budou tyto přednostně přidělovány zájemcům, kteří o něj projevili zájem v anketě, která na toto téma proběhla.

Bude mě to něco stát?

NE! Domácnost z Heřmanova Městce nebo jeho místní části má nárok na jednu sadu nádob na tříděný odpad a jeden kompostér zdarma, do vyčerpání jejich zásob.

Co pro to musím udělat?

Ve vyhlášených termínech (najdete je v horní části této stránky) budou pracovníci města připraveni na vaši návštěvu v budově sousedící se sběrným dvorem. Potřebovat budete pouze občanský průkaz. Na místě s vámi bude sepsána krátká smlouva a poté vám pracovník města vydá sadu nádob a/nebo kompostér.