Navigace

Obsah

AKTUÁLNĚ - POZASTAVENÍ DISTRIBUCE NÁDOB, QR KÓDŮ A ODPADOVÝCH KARET

Vydávání nádob na tříděný odpad, QR kódů a odpadových karet je z důvodu vyhlášení nouzového stavu nyní pozastaveno. O pokračování vydávání budeme informovat.

Vzhledem k této situaci budou od dubna i nadále sváženy popelnice, které nejsou opatřeny QR kódem.

 

Harmonogram svozů odpadu od dubna 2020

Město Heřmanův Městec je pro účely svozu komunálního odpadu rozděleno do tří částí:

  • Mapa - odpadyLevá část - při jízdě ve směru od Čáslavi po levé straně od silnice I/17 + domy po obou stranách silnice I/17
  • Pravá část - při jízdě ve směru od Čáslavi po pravé straně od silnice I/17 + Konopáč
  • Místní části - Chotěnice, Radlín, Nová Doubrava, Nový Dvůr

Frekvence svozů

Od rodinných domů je odpad svážen v těchto intervalech:

  • Směsný odpad - 1x za 2 týdny
  • Papír - 1x za 4 týdny
  • Plast - 1x za 4 týdny
  • Bioodpad - 1x za 4 týdny

pozn.: Frekvence svozu papíru, plastu a bioodpadu bude po vyhodnocení prvních měsíců upravena tak, aby odpovídala skutečné potřebě svozů.

Směsný odpad na sídlištích, u bytových domů a ve sběrných hnízdech bude nadále svážen 1x týdně.

Kalendář svozů

Ke stažení

Levá část HM

Pravá část HM + Konopáč

Chotěnice, Radlín, Nová Doubrava, Nový Dvůr