Navigace

Obsah

Pozvánka na jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec - 14.12.2020

Typ: ostatní
Město Heřmanův Městec Vás zve na veřejné jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, které se bude konat v pondělí 14.prosince 2020 v 17:00 hodin v Jednacím sále městského úřadu na adrese Havlíčkova 801. Všechny účastníky upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických opatření platných ke dni jednání zastupitelstva města.
Na programu jednání mimo jiné bude: 1) Zahájení, složení slibu nového zastupitele, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu, 2) Kontrola usnesení, 3) Zprávy o činnostech rady, výborů a městské policie, 9) Pozemky (odprodej, směna, nákup), 10) Organizační změna řízení města, volba dalšího místostarosty 11) Volba přísedících okresního soudu v Chrudimi, 12) Veřejnoprávní smlouva s obcí Prachovice, 13) Úprava Zřizovací listiny SPOKUL HM, p.o., 14) Obecně závazná vyhláška o odpadech, 15) Mimořádné dotace z rozpočtu města, 16) Fond rozvoje bydlení, 17) Hospodaření města 2020 – stav k 30.09.2020, 18) Rozpočtové opatření ZM/2020/04, 19) Návrh rozpočtu města a VH na rok 2021. Program jednání zastupitelstva města naleznete rovněž na fyzické a elektronické úřední desce městského úřadu.


Vytvořeno: 7. 12. 2020
Poslední aktualizace: 7. 12. 2020 14:29
Autor: Lucie Kratochvílová