Navigace

Obsah

Hlášení městského rozhlasu

Dle usnesení Rady města č. 366/2015 ze dne 2. 9. 2015 vstoupila v platnost vnitřní směrnice MěÚ č.1/2015 Pravidla pro užívání městského rozhlasu a přenosné ozvučovací techniky.

Stránka

FK Jiskra Heřmanův Městec Vás zve na první utkání jarní sezóny

Fotbalový klub Jiskra Heřmanův Městec Vás zve v sobotu 11. března na první utkání jarní sezóny, kdy proti sobě nastoupí B mužstvo Heřmanova Městce a tým z Vítanova. Výkop utkání je ve 14:30 hodin.

8. 3. 2017

Pozvánka na veřejné jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec dne 13.3.2017

Město Heřmanův Městec Vás zve na veřejné zasedání Zastupitelstva města Heřmanův Městec, které se bude konat 13.3.2017 od 17:00 hodin v jednacím sále Městského úřadu Heřmanův Městec na adrese Havlíčkova 801. Na programu jednání bude:
1) Zahájení, určení zapisovatele, volba ověřovatelů, schválení programu; 2) Kontrola usnesení; 3) Zpráva o činnosti Rady města; 4) Zpráva o činnosti Finančního výboru; 5) Zpráva o činnosti Kontrolního výboru; 6) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Konopáč; 7) Zpráva o činnosti Osadního výboru pro Chotěnice a Radlín; 8) Zpráva o činnosti Městské policie; 9) Obecně závazná vyhláška – noční klid; 10) Pozemky – prodej, směna; 11) Pozemky – odkup; 12) Cenová mapa pozemků města; 13) Půjčky z Fondu rozvoje bydlení; 14) Okresní soud v Chrudimi – návrh na funkci přísedící; 15) VH Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. – volba delegáta VH; 16) Plán odpadového hospodářství 2017 - 2021; 17) Hospodaření města 2016; 18) Rozpočtové opatření ZM/2017/01; 19) Dotační programy města 2017; 20) Diskuse; 21) Závěr.
Program jednání Zastupitelstva města Heřmanův Městec naleznete rovněž na fyzické a elektronické úřední desce městského úřadu.
Na jednání jste všichni srdečně zváni.

7. 3. 2017

SPOKUL HM, p.o. - informace o kulturních akcích

Městská organizace SPOKUL oznamuje, že byl zahájen předprodej vstupenek na zábavný pořad „Další troška humoru se Zdeňkem Troškou“. Volné pokračování vtipného vyprávění známého režiséra se koná ve středu 17. května v sokolovně. Organizace SPOKUL dále upozorňuje, že bylo pro velký zájem diváků přidáno další představení zábavného pořadu „Rozchechtaný život Nadi Konvalinkové“, které můžete navštívit ve středu 29. března od 20 hodin. Vstupenky na obě uvedené akce i další připravované pořady zakoupíte v Turistickém informačním centru. Tuto sobotu 4. března Vás zveme do sokolovny na divadelní komedii s detektivní zápletkou „Liga proti nevěře“. V hlavních rolích komedie podle scénáře Zdeňka Podskalského uvidíte Ivo Šmoldase a Michaelu Kuklovou.

3. 3. 2017

SPOKUL HM, p.o. - informace o kulturních akcích

Městská organizace SPOKUL oznamuje, že byl zahájen předprodej vstupenek na zábavný pořad „Další troška humoru se Zdeňkem Troškou“. Volné pokračování vtipného vyprávění známého režiséra se koná ve středu 17. května v sokolovně. Organizace SPOKUL dále upozorňuje, že bylo pro velký zájem diváků přidáno další představení zábavného pořadu „Rozchechtaný život Nadi Konvalinkové“, které můžete navštívit ve středu 29. března od 20:00 hodin. Vstupenky na obě uvedené akce i další připravované pořady zakoupíte v Turistickém informačním centru. Městské kino Vás zve tento čtvrtek 2. března na další cestovatelský večer s názvem „Sulawesi a Flores“. Přírodní i kulturní rozmanitosti těchto ostrovů Vám představí cestovatelé a přírodovědci manželé Adamovi.

28. 2. 2017

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Oznamujeme občanům, že ve čtvrtek 2. března bude v Heřmanově Městci v ulici U Bažantnice č.p. 63 a 336 od 7 hodin a 30 minut do 12 hodin a 30 minut přerušena dodávka elektřiny. Ve čtvrtek 2. března bude rovněž přerušena dodávka elektřiny v ulicích Pokorného, Za Oborou, Šimonkova a Hálkova, a to od 13:00 do 15:00 hodin. Více informací včetně mapy s vyznačeným územím, ve kterém bude přerušena dodávky elektřiny naleznete na fyzické a elektronické úřední desce městského úřadu nebo na internetové adrese www.cezdistribuce.cz v sekci "Odstávky".

24. 2. 2017

Oznámení o přerušení dodávky vody - ul. U Bažantnice

Vodárenská společnost Chrudim oznamuje obyvatelům žijícím v ulici U Bažantnice č.p. 772-773, 774-775, 778-779 a 782-783, že v pátek 24. února od 7:45 hodin do 14:00 hodin zde bude provedena odstávka vodovodu z důvodu opravy havárie vodovodního řádu. Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě. Pro bližší informace kontaktujte přímo Vodárenskou společnost Chrudim.

23. 2. 2017

Místní poplatek ze psa

Připomínáme občanům, kteří dosud nezaplatili místní poplatek ze psa, že tak mohou učinit do 28.2.2017.

23. 2. 2017

MSČKA - přednáška s názvem "O smrti s dětmi" zrušena

Místní skupina České křesťanské akademie s omluvou oznamuje, že kvůli nemoci přednášející je zrušena nedělní přednáška MUDr. Ridzoňové s názvem "O smrti s dětmi".

22. 2. 2017

Zdravý pohyb s úsměvem při TJ Jiskra Heřmanův Městec zve na akci "Ukázkové odpoledne" ve stylu Body and Mind

Zdravý pohyb s úsměvem při TJ Jiskra Heřmanův Městec zve všechny příznivce zdravého pohybu na akci Ukázkové odpoledne, tentokrát ve stylu Body and Mind. Těšit se můžete na lekce DeepWorku, Zdravotní jógy, Chi-toningu, Port de Bras, Bosu a pro vyznavače rychlých forem budou připraveny lekce Jumpingu. Akce se uskuteční v sobotu 25. února ve Sportovní hale od 14:00 do 17:00 hodin. Vstupné je symbolické 50 Kč. Těšíme se na vás.

21. 2. 2017

SPOKUL HM, p.o. - informace o kulturních akcích

Městská organizace SPOKUL a Město Heřmanův Městec Vás zvou na výstavu sochaře Pavla Doskočila s názvem Samomluvy, která se koná v Galerii Dvojdomek. Jedná se o první výstavu moderního umění podle nové koncepce galerie. Zahájení výstavy proběhne vernisáží tento pátek 24. února od 18:00 hodin. Všichni jste srdečně zváni. Organizace SPOKUL Vás dále zve na koncert houslového virtuóza Alexandera Shonerta, který se koná v synagoze. Unikátní hudební program pro housle a klavír s názvem „Židovské housle“ můžete navštívit tuto neděli 26. února od 17:00 hodin. Místenky je možné zakoupit v předprodeji v Turistickém informačním centru.

21. 2. 2017

Stránka