Navigace

Obsah

Informace ke stavebním úpravám v ulici Pokorného

 

Aktuální informace - Veřejné osvětlení

Z důvodu technologických postupů bylo před skrývkou vrstev komunikace nutné demontovat sloupy veřejného osvětlení. Instalace nových sloupů je z technických a procesních důvodů možná až po instalaci silničních obrub. Ta by měla v případě, že to počasí dovolí, být zahájena během tohoto týdne, ve druhé polovině příštího týdne by pak mělo být zahájeno osazování nových sloupů veřejného osvětlení, které bude následně probíhat v souběhu s instalací obrub.

Město Heřmanův Městec prosí ochotné občany o součinnost při zajištění provizorního osvětlení Pokorného ulice. Pokud byste byli ochotni na svoji nemovitost umístit svítidlo, které by osvětlovalo přiléhající část ulice, ozvěte se prosím na e-mail pokorneho@mesto-hm.cz nebo na telefonní číslo 728 753 862 (MěÚ Heřmanův Městec, p. Jožák - Správa majetku)

 

Rozsáhlá přeměna úseku ulice Pokorného od Restaurace Eden po výjezd směr Kostelec u Heřmanova Městce byla stavebně započata 1. etapou 13. května 2019 rekonstrukcí kanalizace. 2. etapou je pak rekonstrukce povrchu komunikace a chodníků, současně je naplánovaná rekonstrukce veřejného osvětlení. Jelikož se jedná o akci, která výrazně a dlouhodobě ovlivňuje každodenní život jak občanů Heřmanova Městce tak i osob projíždějících na Kostelec, vzbuzuje tato akce mnoho emocí a vzniká kromě oprávněných dotazů a připomínek i spousta spekulací, domněnek a „zaručených zpráv“. Na této stránce najdete jak zdroje a další kontakty, tak hlavně shrnutí informací o akci a případně u aktuality a novinky týkající se samotného průběhu.
 

1. etapa: kanalizace - investor: Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. - DOKONČENO

Kompletní rekonstrukce kanalizace včetně přípojek, a to i přípojek vodovodních probíhala od 13.května 2019. Akci financoval majitel sítí, tj. společnost Vodovody a kanalizace Chrudim a.s. a samotnou realizaci prováděla firma PP-GROUP.cz s.r.o.. Až na drobné příběhy byly v součinnosti se všemi majiteli nemovitostí dokončeny nezbytná propojení a stavba tak řádně zkraje srpna ukončena. Drobné prodlení v řádu několika dnů oproti harmonogramu způsobila nezbytná úprava projektu a posunutí základního propojovacího projektu pro budoucí propojení s kanalizací obce Kostelec u Heřmanova Městce.

Právě budoucí realizace kanalizace v Kostelci a její spojení s kanalizací v Heřmanově Městci bylo prvotním impulsem pro změnu celého úseku až po křižovatku u Restaurace Eden, aby naše město bylo nejen kapacitně připraveno na kanalizační propojení se sousední obcí, ale také ochráněno i proti nežádoucím pachovým výstupům, které větší zátěž kanalizace může v budoucnu přinést. Investice chrudimského VAKu je v hodnotě téměř 6 milionů korun a jejím cílem bylo zabezpečit celý úsek Pokorného ulice tak, aby v nejbližších letech nehrozily zásahy do chodníků a komunikace.
 

2. etapa: komunikace a chodníky - investor: Správa a údržba silnic Pardubického kraje - PROBÍHÁ OD 12.8.2019

Ihned po předání staveniště VAKem byla zahájena 2. fáze, kterou je kompletní oprava komunikace a chodníků v daném úseku. Vlastníkem komunikace a tedy i investorem je Pardubický kraj zastupovaný SÚS Pardubického kraje a firmou, která realizuje stavbu je firma SWIETELSKY stavební s.r.o.. Oproti původním předpokladům a snahám vysoutěžit stavebníka s cílem dokončení stavby cca do konce září (zmiňovali jsme v Leknínu 6/2019) SÚS Pardubického kraje ve výběrovém řízení v červenci vysoutěžil výše zmíněnou firmu s harmonogramem dokončení stavby 105 dní od předání staveniště. Až na přelomu července a srpna se tedy poprvé objevila informace, že vzhledem k zahájení prací 12.8. se termín dokončení posune z původně plánovaného konce září až na 25.11.2019.

Současně v této lokalitě probíhá rekonstrukce veřejného osvětlení, kterou provádí Město Heřmanův Městec, a rekonstrukce povrchu chodníků, na které se město finančně podílí. Podíl města včetně veřejného osvětlení by neměl přesáhnout 4 miliony korun, Pardubický kraj má pak na stavbu vyčleněno 16 milionů Kč.

Protože se pohybujeme v lokalitě, kde daná komunikace nesplňovala podložím přísné nároky poplatné dnešním normám, je projekčně připravena stavba, která počítá s velmi náročným rozsahem prací, včetně hlubokých podkladových vrstev. I z těchto důvodů (a před tím i z důvodu kompletní rekonstrukce kanalizace) nebyla reálná částečná možnost prací ani veřejností zmiňované zjednosměrnění provozu atp., ale byla nezbytná úplná uzavírka komunikace s odkloněním dopravy na objízdné trasy, které jsou pro obě etapy totožné, a tedy platné od 13.5.2019.
 

Rekonstrukce Pokorného ulice v datech

1. etapa - kanalizace

Investor: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 01 Chrudim (kontakty)
Zhotovitel: PP-GROUP.cz s.r.o., Pasecká 378, 539 44 Proseč (kontakty)
Zahájení: 13.5.2019
Ukončení: 12.8.2019

2. etapa - komunikace a chodníky

Investor: Pardubický kraj, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice (kontakty)
Zastoupení investora: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice (kontakty)
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice (kontakty)
Zahájení: 12.8.2019
Plánované ukončení: 25.11.2019
 

Praktické informace

Objízdné trasy

Stanoveny byly dvě objízdné trasy. Řidiči osobních vozidel by se měli vydat trasou vedoucí přes Úherčice, Vápenný Podol a Prachovice, pro autobusovou dopravu pak je určena komunikace mezi Vyžicemi a Kostelcem.

Objízdné trasyObjízdné trasyObjízdné trasy

Svoz komunálního odpadu

Svoz odpadu nebude během akce přerušen. Popelnice můžete nechat připravené ke svozu před svými domy přesně tak, jak jste zvyklí. V době, kdy nebude možné, aby svozové vozidlo vjelo přímo do ulice Pokorného, pracovníci stavební firmy převezou popelnice na určené místo a po provedení svozu je vrátí zpět na původní místo. Aby toto mohlo hladce proběhnout, označte prosím své popelnice číslem popisným.

Kontakty

Pro další dotazy týkající se průběhu stavby byla zřízena e-mailová adresa pokorneho@mesto-hm.cz. Máte-li dotaz či připomínku, neváhejte se na nás obrátit. Co nejdříve se pokusíme buď sami odpovědět, nebo Váš dotaz předáme kompetentní osobě.
 

Závěrem

Jsme si plně vědomi náročnosti celé stavby a také komplikacemi zejména těch, kteří v daném místě bydlí, vlastní nemovitost či zde mají provozovnu. Takto rozsáhlá stavba je bezpochyby velkou zátěží.

Ne však jen pro ně samotné, ale dotýká se i celého města. Kreativita lidí v případě „vlastních“ objízdných tras nám ničí nejednu účelovou komunikaci či uličku, na což poukazuje například fotografiemi pan Havlík v zářijovém vydání Leknínu. V rámci údržby komunikací počítáme s výspravou cest, bohužel nejsme schopni těmto reakcím řidičů nijak zabránit. Ačkoli se od počátku uzavírky snažíme o doplnění či rozšíření značení tak, aby omezilo bezohledné ničení těchto cest, a Odboru dopravy v Chrudimi předáváme i různé více či méně kreativní návrhy, které přicházejí ze strany veřejnosti, doposud se nepodařilo najít variantu, která by nebyla zamítnuta. Bohužel není ani v moci města si značení jakoukoli cestou "vynutit".

Apelujeme proto na všechny, aby byli více tolerantní sami k sobě, respektovali značení a také složitost stavby samotné. Žije se nám tak, jak se k sobě chováme. Obří investice, která zde dosahuje okolo 26 milionů korun do budoucna výrazně městu pomůže a město ochrání před budoucí investicí obce Kostelec u Heřmanova Městce. Určitou míru nepohody tak nyní musíme strpět, i když je nám to všem nepříjemné.
 

Aktualizace - 26.8.2019

Od úterý 27.8. budu prováděny specifické výkopové práce pro nezbytné přeložky rozvodu sítě plynu, které budou ve čtvrtek 29.8.2019 technickými pracovníky firmy Innogy přepojeny do nových rozvodů a stavitel firma Swietelsky ihned bude tyto úseky zahrabávat a hutnit. Dle vyjádření zástupců firmy Switelesky tento mimořádný úkon na síti plynu nebude mít vliv na prodloužení termínu dokončení stavby. Firma Innogy po konzultacích se zástupci kraje i našeho města a samotné stavební firmy vyšla k provádění přeložek maximálně vstříc.
 

Aktualizace - 2.9.2019

Z důvodu technologických postupů bylo před skrývkou vrstev komunikace nutné demontovat sloupy veřejného osvětlení. Instalace nových sloupů je z technických a procesních důvodů možná až po instalaci silničních obrub. Ta by měla v případě, že to počasí dovolí, být zahájena během tohoto týdne, ve druhé polovině příštího týdne by pak mělo být zahájeno osazování nových sloupů veřejného osvětlení, které bude následně probíhat v souběhu s instalací obrub.

Město Heřmanův Městec prosí ochotné občany o součinnost při zajištění provizorního osvětlení Pokorného ulice. Pokud byste byli ochotni na svoji nemovitost umístit svítidlo, které by osvětlovalo přiléhající část ulice, ozvěte se prosím na e-mail pokorneho@mesto-hm.cz nebo na telefonní číslo 728 753 862 (MěÚ Heřmanův Městec, p. Jožák - Správa majetku)