Navigace

Obsah

PRÁVNÍ PŘEDPISY MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC

Evidence právních předpisů města Heřmanův Městec dle odst. 4 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je vedena sekretariátem MěÚ, kde jsou k dispozici k nahlédnutí pro veřejnost vydané právní předpisy obce - viz. EVIDENČNÍ LISTINA PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.


Nařízení města

Vyhlášky města

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
03/2017 - o stanovení školských obvodů mateřských škol zřizovaných městem Heřmanův Městec12.07.2017
02/2017 - o nočním klidu17.03.2017
04/2016 - kterou se ruší OZV 06/1993 - o změně názvu ulic a veřejných prostranství15.12.2016
05/2016 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku15.12.2016
07/2016 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů15.12.2016
02/2016 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství30.03.2016
01/2016 - o místním poplatku ze psů30.03.2016
02/2015 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů15.12.2015
01/2015 - o zřízení Městské policie26.10.2015
01/2013 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství08.10.2013
03/2012 - o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku18.12.2012
01/2012 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2010, o místním poplatku za hrací přístroj a č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místním poplatku za hrací přístroj05.04.2012
02/2011 - o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje včetně interaktivních videoloterijních terminálů30.09.2011
07/2010 - o místním poplatku z ubytovací kapacity17.12.2010
08/2010 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt17.12.2010
01/2010 - o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Heřmanův Městec29.03.2010
01/2009 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí07.07.2009
02/2008 - o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství30.06.2008
06/2007 - o pohybu psů na veřejném prostranství20.06.2007
01/2006 - Požární řád27.03.2006
01/2005 - o zrušení vyhlášky č. 9/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ, ŠD15.03.2005
03/2004 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem29.06.2004
03/2003 - o závazných částech 2. změny Územního plánu sídelního útvaru Heřmanův Městec20.08.2003
01/2003 - o závazných částech 1. změny Územního plánu sídelního útvaru Heřmanův Městec24.02.2003
02/2003 - o závazných částech regulačního plánu Za Travní cestou, ulice Barákova, Heřmanův Městec24.02.2003
01/2002 - o zrušení obecně závazné vyhlášky Hřbitovní řád18.06.2002
03/2001 - o závazných částech územně plánovací dokumentace regulační plán POD NÁDRAŽÍM04.05.2001
01/1999 - o závazných částech územního projektu zóny Za Pektinou, Heřmanův Městec02.02.1999
03/1998 - o závazných částech územního projektu zóny Židovské město - Havlíčkova ulice16.06.1998
02/1998 - o závazných částech územního plánu05.05.1998
06/1993 - o změně názvu ulic a veřejných prostranství01.04.1993