Navigace

Obsah

Dotace z rozpočtu města Heřmanův Městec

Rada města Heřmanův Městec, v souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydala usnesením č. 449/2015 dne 4.11.2015 tyto zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a schválila pravidla pro jednotlivé programy pro rok 2016.

Rada města Heřmanův Městec, v souladu s ustanovením § 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydala usnesením č. 465/2016 dne 14.12.2016 tyto zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města a schválila pravidla pro jednotlivé programy pro rok 2017.

Zásady poskytování dotací:

Pravidla programů podpory pro rok 2017:

Formuláře - žádosti o dotaci pro rok 2017:

Uzávěrka žádostí byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2017.

Přidělení dotací v roce 2017

 

Pravidla programů podpory pro rok 2016:

Formuláře - žádosti o dotaci pro rok 2016:

Uzávěrka žádostí pro rok 2016 byla společná pro všechny programy - 31. 1. 2016.

Přidělení dotací v roce 2016

 

Formuláře - vyúčtování dotací: