Navigace

Obsah

Zastupitelstvo města

Organizační zařazení

Město Heřmanův Městec

Nejvyšším samosprávním orgánem města Heřmanův Městec je zastupitelstvo města, které bylo zvoleno v komunálních volbách ve dnech 10. - 11. října 2014 na období 4 let.

Zastupitelstvo města má 21 členů a vykonává nejdůležitější pravomoci v oblasti samostatné působnosti města. Svolává jej starosta podle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce a zasedání jsou veřejná. Zastupitelstvo města schvaluje program rozvoje města, rozpočet města, vyúčtování hospodaření za minulý rok, obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti, majetkoprávní záležitosti, zřizuje městskou policii a plní řadu dalších úkolů (viz § 84 a 85 zákona č. 128/2000Sb., o obcích).

Osoby

JménoFunkceTelefon
Bareš Jan
Živé město HM
zastupitel
Bočková Eva, Mgr.
ODS
zastupitel
Dramlitsch Ivan, M.A.
Herout
zastupitel
Čejka Pavel
Heřmani
zastupitel
Čermák Zbyněk, Ing.
KDU-ČSL
zastupitel
Dočkal Vratislav, Mgr.
KDU-ČSL
zastupitel
Dvořák František, MBA
Živé město HM
zastupitel
Jiroutek Aleš, Ing.
ODS
zastupitel
Kotora Petr, MBA
Živé město HM
zastupitel
Kozel Josef
Živé město HM
starosta města464 603 500
Kuneš Petr, Mgr.
KDU-ČSL
zastupitel
Machová Tereza, PharmDr.
Herout
zastupitel
Mráz Stanislav, Mgr.
ODS
zastupitel
Pošík Jiří
Heřmani
zastupitel
Pošík Michal
Živé město HM
zastupitel
Řehák Jan
Heřmani
zastupitel
Sedláčková Zdenka, Ing.
KDU-ČSL
zastupitel
Stránská Alena, Mgr.
ODS
zastupitel
Ulrich Jaroslav, Ing.
Heřmani
zastupitel
Volejník Otakar
Heřmani
místostarosta464 603 500
Výborný Marek, Mgr.
KDU-ČSL
zastupitel

Ostatní

Jednací řád Zastupitelstva města Datum vložení: 15.05.2017

Podřízené organizační složky