Navigace

Obsah

Finanční výbor

Zpráva z kontroly Finančního výboru ZM - Dotace čerpané v průběhu roku 2017 18.09.2018

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Zpráva z kontroly hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací - Mateřská škola Jiráskova 04.09.2018

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola zveřejňování dokumentů na úřední desce 04.09.2018

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola smluvních vztahů - Smlouva o dílo na údržbu a opravy veř.osvětlení v H.M. 31.08.2018

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola vybrané investiční akce 31.08.2018

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola smluvních vztahů - Pronájmy městských bytů 23.05.2018

Zápis z jednání Finančního výboru 02/2018 - 22.05.2018 23.05.2018

Zápis z kontroly FN - Kontrola pronájmu majetku města - Kontrola smluvních vztahů SPOKUL HM 20.02.2018

Zápis z jednání Finančního výboru 01/2018 - 13.02.2018 20.02.2018

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Kontrola evidence spisové služby 25.01.2018

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Dotace pro rok 2016 – část II. 01.12.2017

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Kontrola směrnic a pravidel – rok 2017 01.12.2017

Zpráva z kontroly hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací - MŠ Jonášova 24.01.2018

Zápis z jednání Finančního výboru 05/2017 - 28.11.2017 30.11.2017

Zápis z kontroly FV - Kontrola smluvních vztahů 23 – 25. 10. 2017 06.11.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 04/2017 - 12.9.2017 06.11.2017

Zápis z kontroly vybraných investičních akcí - Workoutové hřiště v Bažantnici a Multifunkční hřiště v Konopáči 03.08.2017

Zápis z kontroly evidence smluv na městském úřadě 03.08.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 03/2017 - 23.5.2017 26.05.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 02/2017 - 18.4.2017 21.04.2017

Stránka