Navigace

Obsah

Finanční výbor

Zápis z kontroly Finančního výboru ZM - Kontrola smluvních vztahů - Pronájmy městských bytů 23.05.2018

Zápis z jednání Finančního výboru 02/2018 - 22.05.2018 23.05.2018

Zápis z kontroly FN - Kontrola pronájmu majetku města - Kontrola smluvních vztahů SPOKUL HM 20.02.2018

Zápis z jednání Finančního výboru 01/2018 - 13.02.2018 20.02.2018

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Kontrola evidence spisové služby 25.01.2018

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Dotace pro rok 2016 – část II. 01.12.2017

Zpráva z kontroly Finančního výboru Zastupitelstva města - Kontrola směrnic a pravidel – rok 2017 01.12.2017

Zpráva z kontroly hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací - MŠ Jonášova 24.01.2018

Zápis z jednání Finančního výboru 05/2017 - 28.11.2017 30.11.2017

Zápis z kontroly FV - Kontrola smluvních vztahů 23 – 25. 10. 2017 06.11.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 04/2017 - 12.9.2017 06.11.2017

Zápis z kontroly vybraných investičních akcí - Workoutové hřiště v Bažantnici a Multifunkční hřiště v Konopáči 03.08.2017

Zápis z kontroly evidence smluv na městském úřadě 03.08.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 03/2017 - 23.5.2017 26.05.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 02/2017 - 18.4.2017 21.04.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 01/2017 - 14.2.2017 20.02.2017

Zpráva z kontroly dotací pro rok 2016 - I. část 13.01.2017

Zpráva z kontroly vnitřních předpisů platných pro rok 2016 16.01.2017

Zápis z jednání Finančního výboru 07/2016 - 29.11.2016 02.12.2016

Zápis z kontroly vybraných investičních akcí - rekonstrukce budovy č.p. 801 28.11.2016

Stránka