Navigace

Obsah

Otevřená kancelář starosty

Projekt Otevřené kanceláře s předem stanovenými termíny (cca 2x měsíčně vždy v pondělí odpoledne) je ze zdravotních důvodů starosty města pozastaven. S jeho obnovením se počítá přibližně od měsíce června, stejně tak jako projektu Káva se starostou.

Zájemci o setkání se starostou mohou využít individuálních termínů, které je možné sjednat PROSTŘEDNICTVÍM SEKRETARIÁTU MěÚ (meu@mesto-hm.cz, telefonicky: 464 603 500).

Těším se na setkání s vámi.

Bližší program starosty města je k dispozici na internetových stránkách pod odkazem KALENDÁŘ STAROSTY.