Navigace

Obsah

Poplatek ze psů

Obecné informace:

Místní poplatek ze psů byl v Heřmanově Městci zaveden dle zákona 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 1/2016, o místním poplatku ze psů stanoví sazbu poplatku, ohlašovací povinnost, splatnost poplatku, sankce a osvobození od poplatku.

Poplatníkem je:

fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa staršího 3 měsíců, a má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Heřmanův Městec a jeho místních částí.

Roční sazba poplatku:

a) v rodinném domě

 • za prvního psa 144,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 216,- Kč

b) v ostatních domech 

 • za prvního psa 720,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.080,- Kč

Pro poplatníka, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu činí sazba poplatku: 

a) v rodinném domě 

 • za prvního psa 72,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 108,- Kč

b) v ostatních domech 

 • za prvního psa 200,- Kč
 • za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč

Splatnost poplatku:

Poplatek je splatný nejpozději do 28. 2. běžného roku

Způsoby úhrady poplatku:

 • hotově nebo platební kartou na pokladně městského úřadu
 • složenkou (k dispozici na pokladně)
 • bezhotovostním převodem na účet města č. 19-1626531/0100 pod variabilním symbolem, který vám rádi sdělíme na požádání; pokud jste již v minulosti platbu přes účet posílali, variabilní symbol zůstává stejný

Osvobození od poplatku:

 • osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
 • osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
 • osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Přeplatek na poplatku:

Přeplatek se vrací dle zákona pouze na žádost poplatníka a pokud je vyšší než 100,- Kč

Více informací poskytne pracovnice odboru finančního, úsek výběru místních poplatků, osobně v úředních dnech: pondělí: 8:00-11:30 12:30-17:00 hodin a středa 8:00-11:30 12:30-16:00 hodin nebo telefonicky na čísle: 464 603 509 nebo e-mailem adela.andrlova@mesto-hm.cz.

Formuláře k poplatku:

 • Přiznání k poplatku ze psů
 • Odhláška psa z evidence
 • Žádost o vrácení přeplatku místního poplatku ze psů