Navigace

Obsah

Cenová mapa pozemků
v majetku města pro jediného zájemce

Schválená v Zastupitelstvu města usnesením č. Z/2019/013 ze dne 18.3.2019

  základní cena Kč/m2 bytová výstavba* rekreace zahrada

zóna I.

náměstí Míru
Masarykovo náměstí
ulice 5.května
ulice Čáslavská
ul. Havlíčkova po křižovatku

jednotná cena 472,-
  koeficient
1.00 1.15 0.80

zóna II.

ostatní lokality: Heřmanův Městec a Konopáč 273,- Kč 273,- Kč 312,- Kč 217,- Kč

zóna III.

Chotěnice, Radlín, Doubrava, Nový Dvůr 145,- Kč 145,- Kč 167,- Kč 115,- Kč

Poznámka: Cenová mapa se může zvýšit každým rokem o míru inflace z roku předchozího.

* U pozemků určených k bytové výstavbě se připočítává 21 % DPH.