Navigace

Obsah

Ceník placených služeb platný od 1.4.2010

1. Poplatky

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Roční manipulační poplatek
(držitel ZTP, ZTP/P)
150,- Kč
80,- Kč
80,- Kč
40,- Kč
Jednorázová výpůjčka 30,- Kč 30,- Kč
Ztráta čtenářského průkazu 20,- Kč 20,- Kč
Obsloužení čtenáře bez průkazu 5,- Kč 5,- Kč
Poškození čárového kódu 10,- Kč 10,- Kč
Poškození obalu 5,- Kč 5,- Kč
Za vyřazené knihy a časopisy 2,- Kč 2,- Kč
Rezervace knihy 2,- Kč 2,- Kč
MVS - meziknihovní výpůjční služba (poštovné za zaslání knihy žádající knihovně) *** 50,- Kč služba není poskytována
MVS - meziknihovní výpůjční služba (poštovné za vrácení knihy půjčující knihovně) 40,- Kč služba není poskytována
Jednorázový poplatek za prezenční služby knihovny pro nezaregistrované návštěvníky 5,- Kč 5,- Kč

2. Placené služby

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Tisk na tiskárnách
- černobílý tisk (1 strana)

- barevný tisk (1/3 strany)
- barevný tisk (1/2 strany)
- barevný tisk (1 strana)

2,50 Kč

5,- Kč
10,- Kč
20,- Kč
Ceny za služby stejné pro obě oddělení knihovny
Kopírování
- jednostranná kopie (volný list A4)
- jednostranná kopie (volný list A3)
- oboustranná kopie (volný list A4)
- oboustranná kopie (volný list A3)
- z vázané předlohy (A4)
- z vázané předlohy (A3)

Příplatky:
- zvětšování, zmenšování
- barevný papír
- polokarton-papír 160 g/m2

1,50 Kč
2,50 Kč
2,50 Kč
4,50 Kč
2,- Kč
2,50 Kč

0,50 Kč
0,50 Kč
1,50 Kč

3. Upomínky a náhrady

   odd. pro dospělé  dětské oddělení
Poplatek z prodlení

 


(po uplynutí výpůjční doby)
10,- Kč 5,- Kč
1. upomínka
(30 dní po uplynutí výpůjční doby)
15,- Kč 10,- Kč
2. upomínka
(15 dní po 1. upomínce)
30,- Kč 20,- Kč
3. upomínka
(30 dní po 2.upomínce)
50,- Kč 30,- Kč
poštovné - doručenka dle aktuálního ceníku služeb České pošty dle aktuálního ceníku služeb České pošty
Náhrada za knihovnické zpracování dokumentu

- knihy (pošk. nebo ztráta)


- časopisu (pošk. nebo ztráta)40,- Kč + 10,- Kč náhrada čár.kódu

20,- Kč + 10,- Kč náhrada čár.kódu40,- Kč + 10,- Kč náhrada čár.kódu

20,- Kč + 10,- Kč náhrada čár.kódu

Pozn.: Náhrada za poškození, zničení - dle knihovního řádu o způsobu náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Výjimky z knihovního řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

Tento ceník je nedílnou přílohou knihovního řádu Městské knihovny Heřmanův Městec.
Byl schválen Radou města dne 8. 3. 2010 usnesením č. 57/2010.

Ruší se ceník, schválený Radou Města dne 23. 6. 2008 a 29. 9. 2008 usnesením č. 115 1) 2).

Výše uvedené ceny platí od 1.4.2010.

V Heřmanově Městci 9. 3. 2010
Zdena Poláková
vedoucí knihovny

*** Fakturace příslušné knihovně 1x za rok