Navigace

Obsah

Participativní rozpočet

Máte nápad, jak zkrášlit vaše okolí? Chybí vám něco v Heřmanově Městci, jeho místních částech či přímo ve vaší ulic? Chtěli byste nové dětské hřiště, zasadit zeleň, opravit chodník nebo nové osvětlení? Nenechávejte si to pro sebe! Zapojte se do prvního ročníku participativního rozpočtování v Heřmanově Městci a získejte pro své nápady příznivce mezi spoluobčany. Vytvořte vlastní komunitu, diskutujte, ptejte se, vylepšujte své návrhy a vymýšlejte pro ně podpůrné kampaně. SPOLUROZHODUJTE O NAŠEM MĚSTĚ!

 

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTOVÁNÍ
MĚSTA HEŘMANŮV MĚSTEC
PRO ROK 2020

Schváleno Radou města Heřmanův Městec dne 21.10.2019 usnesením č. R/2019/343.

Celkový rozpočet pro participativní rozpočtování: 1.000.000 Kč

Navrhovatelem může být fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem v Heřmanově Městci. Každý návrh musí obsahovat název s uvedením lokality zamýšlené realizace (adresa/GPS souřadnice/parcelní číslo,…) odůvodnění návrhu (jaký bude přínos pro město, kolika občanů se bude týkat) a detailní popis se všemi podklady pro technickou analýzu (fotodokumentace stávajícího stavu, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.)

Časová osa: