Navigace

Obsah

Město Heřmanův Městec zavádí adresní třídění odpadu

Typ: ostatní
Město Heřmanův Městec se rozhodlo využít dotační výzvu na pořízení nádob na tříděné složky komunálního odpadu. Obyvatelé města tak v letošním roce čeká zavedení adresného třídění plastů, papíru a bioodpadu. Každá domácnost dostane ke své nádobě na směsný komunální odpad ještě další tři nádoby o objemu 120 l viz obrázek v dolní části. Domácnostem se tak podstatně zvýší komfort ve třídění odpadu.

besedaV návaznosti na tuto změnu se domácnostem výhledově sníží frekvence vyvážení nádob směsného komunálního odpadu z 52 na 26 svozů za rok. Svoz tříděných složek bude z počátku v rámci testovacího provozu probíhat ve frekvenci jednou za měsíc a město Heřmanův Městec bude v první fázi sledovat a vyhodnocovat data. Poté frekvenci svozu tříděných složek optimalizuje pro co nejefektivnější využívání naplněnosti nádob.

Proč se něco mění?

Cílem zaváděné změny je v první řadě zvýšení komfortu občanů při nakládání s odpady. Občané již nebudou muset docházet s tříděným odpadem do sběrných hnízd nebo na sběrný dvůr, ale budou moci třídit v pohodlí domova. V řadě druhé pak finanční stabilizace odpadového hospodářství města. Od roku 2020 se sice zvýšil poplatek za odpady občanům na 600,- Kč, ale vzhledem k nové odpadové legislativě v ČR, která samosprávám do dalších let jasně předepisuje kvóty, kterSložení nádoby na SKO dle fyzických analýz. Zdroj: JRK a INCIENé musí plnit, aby se jim dále nezvyšoval poplatek za skládkování, je zavedení adresného třídění nezbytným krokem pro jejich naplňování a předcházení dalšímu případnému navyšování poplatku občanům. Na základě analýz složení směsného komunálního odpadu navíc víme, že právě bioodpad, plast a papír jsou největším problémem, a proto se město právě na tyto tři složky tímto krokem zaměřuje.

Distribuce nádob

nádobyDistribuce nádob občanům bude probíhat na sběrném dvoře. O jejím začátku, kdy si občané budou moci nádoby zdarma vyzvednout, budeme informovat. V rámci dotačního projektu městopořídilo 700 nádob od každého druhu. Při jejich předání obyvatelé podepíší smlouvu o zápůjčce s tím, že po uplynutí pěti let nádoby přejdou do jejich vlastnictví. 

 

Více informací k zaváděným změnám systému sběru odpadu, frekvenci svozů, jejich termínům a dalšímu, naleznete v následujících vydáních zpravodaje Leknín, webových stránkách města, ostatních informačních kanálech města Heřmanův Městec a v neposlední řadě na besedě s občany, která proběhne v jednacím sále městského úřadu dne 6. 2. 2020 v 18:00. Přijměte tak naše srdečné pozvání.


Vytvořeno: 5. 2. 2020
Poslední aktualizace: 5. 2. 2020 08:06
Autor: Ondřej Baumgartner