Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANŮV MĚSTEC

byl vydán Zastupitelstvem  města Heřmanův Městec dne 30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.

Nový územní plán je k nahlédnutí na Městském úřadu Heřmanův Městec, Městském úřadu Chrudim a dále na níže uvedeném odkazu.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2200&n=hermanuv%2Dmestec&p1=1841

Zveřejnění  návrhu změny č.1 územního plánu Heřmanův Městec

Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje a na internetové adrese https://www.chrudim.eu/hermanuv%2Dmestec/d-2200/p1=1674