Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANŮV MĚSTEC

byl vydán Zastupitelstvem  města Heřmanův Městec dne 30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.

Nový územní plán je k nahlédnutí na Městském úřadu Heřmanův Městec, Městském úřadu Chrudim a dále na níže uvedeném odkazu.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2200&n=hermanuv%2Dmestec&p1=1841

Zveřejnění  návrhu změny č.1 územního plánu Heřmanův Městec

Návrh změny č. 1 územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí

  • na Městském úřadě Chrudim, Odboru územního plánování a regionálního rozvoje
    (PO, ST: 8:00 - 17:00, ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 14:00)
  • na Městském úřadě v Heřmanově Městci
    (PO: 8:00 - 17:00, ST: 8:00 - 16:00, ÚT, ČT, PÁ: 8:00 - 13:00)
  • na internetové adrese https://www.chrudim.eu/hermanuv%2Dmestec/d-2200/p1=1674
     

Informace o zahájení řízení o změně č.1 územního plánu Heřmanův Městec

Veřejné projednání návrhu změny č. 1 ÚP Heřmanův Městec se bude konat dne:
13. 1. 2020   v 17:00 hod
V JEDNACÍM SÁLE MĚSTSKÉHO ÚŘADU V HEŘMANOVĚ MĚSTCI.

 

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného jednání mohou vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.