Navigace

Obsah

Územní plán města Heřmanův Městec

byl vydán Zastupitelstvem  města Heřmanův Městec dne 30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.

Nový územní plán je k nahlédnutí na Městském úřadu Heřmanův Městec, Městském úřadu Chrudim a dále na níže uvedeném odkazu.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2200&n=hermanuv%2Dmestec&p1=1841


Změna č. 1 Územního plánu města Heřmanův Městec

Zastupitelstvo města Heřmanův Městec na svém zasedání dne 15.4.2020 schválilo změnu č. 1 Územního plánu města Heřmanův Městec. Úplné znění územního plánu po změně je ke stažení: