Navigace

Obsah

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMANŮV MĚSTEC

byl vydán Zastupitelstvem  města Heřmanův Městec dne 30.9.2013, účinnosti nabyl dne 21.10.2013.

Nový územní plán je k nahlédnutí na Městském úřadu Heřmanův Městec, Městském úřadu Chrudim a dále na níže uvedeném odkazu.

http://www.chrudim.eu/vismo/dokumenty2.asp?id_org=5429&id=2200&n=hermanuv%2Dmestec&p1=1841

Oznámení o projednávání návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Heřmanův Městec

Návrh zprávy bude po dobu 30 dnů vyvěšen na úředních deskách Městského úřadu Chrudim a Městského úřadu v Heřmanově Městci, dále bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Chrudim.

Návrh je dle ustanovení § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů určený k projednání s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a veřejností.